1.    Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch. Ngày 26/10 nhặt được máy laptop tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 9A2

2.    Em Đỗ Bình Thuận học sinh lớp 10D2. Ngày 20/10 nhặt được máy laptop tại  P203, đã trả lại cho em Ngô Ngọc Huyền học sinh lớp 12D2

3.    Em Phạm Nguyệt Anh học sinh lớp 7A3. Ngày 23/10 nhặt được áo khoác mầu xanh, trong áo có 146,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Tuệ Minh học sinh lớp 7A3

4.    Em Nguyễn Thành Đức học sinh lớp 6A1. Ngày 23/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại sân khấu của trường, đã trả lại cho em Ngô Thu Anh học sinh lớp 11N1

5.    Trần Gia Lam học sinh lớp 9A1. Ngày 23/10 nhặt được điện thoại hiệu Mobiistar tại P314, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.    Em Nguyễn Thành Công học sinh lớp 9A3. Ngày 25/10 nhặt được 50,000đ tại cổng phía nam, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

7.    Em Ngô Nhật Minh học sinh lớp 10D4. Ngày 25/10 nhặt được 344,000đ tại sân khấu của trường, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp học sinh lớp 10D4

8.    Một học sinh của trường (xin được giấu tên) ngày 25/10 có nhặt được máy vi tính hiệu VNACAL mặt mầu trắng, lưng mầu hồng có đề tên Ngọc Mai tại PV02 nhà V trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

9.    Em Mai Trâm Anh học sinh lớp 7A8. Ngày 25/10 nhặt được 50,000đ khu vực cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

10. Em Nguyễn Khánh Duy học sinh lớp 6A7. Ngày 26/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại ghế đá sân trường, đã trả lại cho em Cao Đức Minh, học sinh lớp 6A7

 

HÒNG HÀNH CHÍNH