1.        Em Lê Vũ Nhật Quang học sinh lớp 8A3. Ngày 12/11 nhặt được 50,000đ tại P416, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

2.        Em Lê Nhật Linh học sinh lớp 7A7. Ngày 13/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

3.        Em Nguyễn Gia Linh học sinh lớp 7A5. Ngày 13/11 nhặt được 50,000đ tại phòng Giáo dục thể chất, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.        Em Lê Trà My học sinh lớp 11N3. Ngày 13/11 nhặt được Đồng hồ đeo tay mầu đen, dây nhựa mầu xanh, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.        Em Lê Mỹ Phương Anh học sinh lớp 10D3. Ngày 14/11 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại Cantin, đã trả lại cho em Đào Lê Kiều Liên học sinh lớp 12A1.

6.        Em Phạm Đỗ Minh Quân học sinh lớp 10D2. Ngày 15/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại P204 đã trả lại cho em Hoàng Yến Linh học sinh lớp 12D2.

7.        Em Thái Mai Chi học sinh lớp 12D3. Ngày 16/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P206, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

8.        Em Phan Quỳnh Diệp học sinh lớp 8A1. Ngày 16/11 nhặt được máy tính bảng (TAP) mầu trắng, vỏ ốp mầu vàng trước cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

9.        Em Hoàng Anh Quân học sinh lớp 10A1. Ngày 17/11 nhặt được điện thoại Philip mầu đen tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

10.    Em Nguyễn Duy Tuấn Đạt học sinh lớp 7A6. Ngày 17/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Đỗ Tâm Minh học sinh lớp 8A2.

11.    Em Phạm Đăng Thành, học sinh lớp 10D4. Ngày 17/11 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P107, đã trả lại cho em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 12D1.

12.    Em Vũ Nam Quân học sinh lớp 9A1. Ngày 17/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

13.    Em Phạm Đỗ Duy học sinh lớp 7A4. Ngày 21/11 nhặt được 100,000đ tại cầu thang nhà N1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

14.    Em Quản Đức Hiếu học sinh lớp 7A2. Ngày 21/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân Hội trường 11.10, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

15.    Em Đoàn Lê Quốc học sinh lớp 6A6. Ngày 21/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vận động ĐHSP, đã trả lại cho em Quách Huệ Quyên, học sinh lớp 6A4.

16.    Em Trần Nguyễn Diệu Thanh học sinh lớp 6A4. Ngày 23/11 nhặt được điện thoại hiệu Viettel tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Đức Anh học sinh lớp 6A3.

 

                                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH