1.        Thày giáo Lê Văn Cường, giáo viên tổ Toán THCS. Ngày 29/09 nhặt được ví da tại P201, trong ví có 1 tờ 1000 won tiền Hàn Quốc, 21,000đ tiền Việt Nam, 1 điện thoại hiệu Nokia. Đã trả lại cho em Huỳnh Ngọc Mai học sinh lớp 10A1

2.        Em Vũ Tiến Thành học sinh lớp 6A5. Ngày 01/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại Cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

3.        Em Bùi Nguyễn Vân Trường học sinh lớp 8A3. Ngày 02/10 nhặt được ví da tại P103, trong ví có 254,000đ, đã trả lại cho em Trần Minh Trang học sinh lớp 11N3

4.       Em Trần Hương Giang học sinh lớp 8A1. Ngày 02/10 nhặt được ví da mầu nâu tại P100, trong ví có thẻ xe buyp và 27,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.        Em Trần Đăng Trung học sinh lớp 10D3. Ngày 04/10 nhặt được 190,000đ tại cổng trường, đã trả lại cho em Vũ Phúc Thành học sinh lớp 9A3

6.       Em Cao Quỳnh An học sinh lớp 10D2. Ngày 04/10 nhặt được điện thoại hiệu GALAXYS tại nhà vệ sinh tầng 1, đã trả lại cho em Bùi Khánh Linh học sinh lớp 9A2

7.       Em Trần Quang Minh học sinh lớp 9A1. Ngày 05/10 nhặt được điện thoai hiệu Iphone6 tại cầu thang nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

8.       Em Đào Ngọc Khánh Linh học sinh lớp 7A7. Ngày 04/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone6 tại P401, đã trả lại cho em Lê Bảo Ân học sinh lớp 9A1

 

                                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH