1.    Bác Nguyễn Tiến Lợi cán bộ Phòng Bảo vệ. Ngày 08/01 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại PV01 nhà V, đã trả lại cho em Hà Vũ Hoàng An học sinh lớp 12N1.

2.    Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch. Ngày 09/01 nhặt được điện thoại di động hiệu iPhone tại P314, đã trả lại cho em Vũ Thế Duy học sinh lớp 8A5.

3.    Em Đỗ Trần Tuấn Nghĩa học sinh lớp 6A7. Ngày 07/01 nhặt được 100,000đ  phía ngoài cổng chính trường, đã trả lại cho em Phạm Đàm Xuân Yến học sinh lớp 12D5

4.    Em Đặng Ngọc Khánh học sinh lớp 8A3. Ngày 08/01 nhặt được ví da tại nhà vệ sinh nữ tầng 1, trong ví có 50,000đ 1 chùm chìa khóa và 1 vé gửi xe, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận.

5.    Em Nguyễn Tiến Đạt học sinh lớp 12N1. Ngày 08/01 nhặt được 50,000đ tại cửa cantin, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận.

6.    Em Đặng Xuân Minh học sinh lớp 9A6. Ngày 09/01 nhặt được ví bằng vải tại cửa cantin, trong ví có 100,000đ, 1 tờ USD mệnh giá 2 USD. Đã trả lại cho bác Nguyễn Thị Cẩm Nhi phụ huynh lớp 7A7.

7.    Em Lâm Tăng Phú học sinh lớp 6A3. Ngày 11/01 nhặt được 170,000đ tại gốc cây muồng hoàng yến sân trường, đã trả lại cho em Doãn Hữu Hoàng Hiệp học sinh lớp 6A7.

8.     Em Vương Huy Hoàng học sinh lớp 8A6. Ngày 12/01 nhặt được 110,000đ tại sảnh Hội trường 11.10 Trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

PHÒNG HÀNH CHÍNH