1.    Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch, ngày 11/4 nhặt được điện thoại hiệu VIO tai P103, đã trả lại cho em Tạ Duy Anh lớp 9A4.

2.    Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái giáo viên Bộ môn Ngữ văn, ngày 13/04 nhặt được 300,000đ tại cổng chính, đã trả lại cho em Lê Anh Trung, học sinh lớp 9A5.

3.    Thày giáo Lưu Minh Đức giáo viên Bộ môn Vật Lí, ngày 09/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại Phòng V01 nhà V, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.    Cô Phạm Thu Trang Thủ thư ngày 10/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P207, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.    Em Trần Linh Hương học sinh lớp 8A1, ngày 09/4 nhặt được 01 hộp đựng bút tại ghế đá sân trường, trong hộp có 350,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Liên học sinh lớp 9A6.

6.    Em Tôn Nữ Khánh Linh học sinh lớp 9A3, ngày 09/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P302, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

7.    Em Đinh Hà Vi học sinh lớp 11D3, ngày 10/04 nhặt được điện thoại hiệu POPO tại P303, đã trả lại cho em Lê Hoàng Trà My, học sinh lớp 9A4.

8.    Em Bùi Nguyễn Đăng Khoa học sinh lớp 10N2, ngày 10/04 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P215, đã trả lại cho em Trần Anh Tuấn, học sinh lớp 12D6.

9.    Em Nguyễn Đức Khải học sinh lớp 10D4, ngày 12/04 nhặt được 1 thẻ căn cước công dân và 31,000đ tại nhà vệ sinh tầng 2 nhà N1, đã trả lại cho em Nguyễn Đăng Khuê học sinh lớp 10D1.

PHÒNG HÀNH CHÍNH