1.    Thày giáo Vũ Ngọc Toản giáo viên Tổ Hóa học.  Ngày 09/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P201, đã trả lại cho em Vũ Xuân Trường học sinh lớp 12A1

2.    Cô giáo Lê Mai Khuyên giáo viên Bộ môn Lịch Sử. Ngày 10/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại nhà VS giáo viên. Đã trả lại cho em Trần Thùy Chi học sinh lớp 9A4

3.    Em Lê Trần Tùng học sinh lớp 11A1. Ngày 10/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P401, đã trả lại cho em Lê Kiều Linh, học sinh lớp 11D1

4.    Em Trần Thành An học sinh lớp 10N3. Ngày 12/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung và 1 ví da tại P315, ngoài điện thoại trong ví còn có 200,000đ, đã trả lại cho em Phan Tú Anh học sinh lớp 11D2

5.    Em Đỗ Đức Lương học sinh lớp 7A7. Ngày 12/09 nhặt được ví da tại ghế đá nhà N3, trong ví có 131,000đ. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.    Em Hoàng Minh Hà học sinh lớp 7A1. Ngày 13/09 nhặt được 200,000 tại cầu thang 2 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

7.    Em Phạm Thùy Dung học sinh lớp 11D1,  Ngày 13/9 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5 tại P302, đã trả lại cho em Nguyễn Trang Nhung học sinh lớp 9A3

8.    Em Đặng Nguyễn Nguyên Duy học sinh lớp 10N3. Ngày 14/9 nhặt được ví da tại P318 trong ví có 150,000đ và 1 đồng tiền đô mệnh giá 5 USD, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

9.    Em Nguyễn Quốc Thịnh học sinh lớp 6A1. Ngày 15/09 nhặt được điện thoại hiệu SYM Phony tại tầng 1 cầu thang 2, đã trả lại cho em Nguyễn Bùi Công Khánh học sinh lớp 6A1

PHÒNG HÀNH CHÍNH