1.    Cô giáo Lê Thị Cẩm Tú giáo viên bộ môn Ngữ văn. Ngày 30/08 nhặt được 1 ví da tại PV01 nhà V, trong ví có 176,000đ, 1 đăng kí xe máy, đã trả lại cho em Lê Nam Khánh học sinh lớp 10D3

2.    Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch.

- Ngày 04/09 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P505, đã trả lại cho em Đinh Xuân Hoàng Minh học sinh lớp 12N2

- Ngày 04/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P505, đã trả lại cho em Phạm Hải Ninh học sinh lớp 12N2

- Ngày 08/09 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P409, đã trả lại cho em Nguyễn Vân Trang học sinh lớp 10D1

3.    Em Nguyễn Phương Hoa học sinh lớp 6A7. Ngày 30/08 nhặt được 200,000đ tại P401, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

4.    Em Đậu Đức Anh học sinh lớp 7A2. Ngày 31/08 nhặt được 100,000đ tại chân cầu thang 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.    Em Phạm Hồng Anh học sinh lớp 6A5. Ngày 31/08 nhặt được 50,000đ tại cổng chính, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.    Em Dương Anh Đức học sinh lớp 7A6.  Ngày 31/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1 nhà N3, đã trả lại cho em Bùi Tuấn Phương học sinh lớp 7A6

7.    Em Đinh Xuân Hoàng Minh học sinh lớp 12N2.  Ngày 04/09 nhặt được 962,000đ tại P216, đã trả lại cho em Trần Phong Tuấn học sinh lớp 10N2

8.    Em Dương Hoài Thanh học sinh lớp 7A7. Ngày 06/09 nhặt được ví da tại sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội, trong ví có 1,072,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Gia Linh A học sinh lớp 7A5

9.    Em Nguyễn Sơn Tùng học sinh lớp 8A2.  Ngày 07/09 nhặt được 50,000đ tại cầu thang 1 tầng 2 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

10.   Em Phạm Hải Nam học sinh lớp 11N3.  Ngày 07/009 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P416, đã trả lại cho em Nguyễn Bùi Thanh Vân học sinh lớp 8A3

11.   Em Hoàng Vũ Hà Linh học sinh lớp 6A3.  Ngày 08/09 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại sân trường, đã trả lại cho em Trần Minh Tuấn Anh học sinh lớp 10N1

12.   Em Đỗ Trần Tuấn Nghĩa học sinh lớp 6A7. Ngày 08/08 nhặt được điện thoại hiệu Masstel tại sân trường, đã trả lại cho em Trần Thanh An học sinh lớp 6A7

 PHÒNG HÀNH CHÍNH