1.    Em Đỗ Hà My học sinh lớp 11D1. Ngày 14/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P405, đã trả lại cho em Hoàng Hà Linh học sinh lớp 11D2.

2.    Em Lê Trần Tùng học sinh lớp 11A1. Ngày 14/01 nhặt được ví da tại P204, trong ví có 60,000đ và 1 thẻ ra vào chung cư. Đã trả lại cho em Nguyễn Nhật Linh học sinh lớp 9A1.

3.    Em Đỗ Duy Công học sinh lớp 7A2. Ngày 16/01 nhặt được 100,000đ tại hành lang tầng 1 nhà N2. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.    Em Vũ Minh Châu học sinh lớp 6A4. Ngày 16/01 nhặt được máy nghe nhạc hiệu ZOZO mầu đen tại P410. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.    Em Đỗ Bảo Châu học sinh lớp 6A7. Ngày 16/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 4 nhà N3. Đã trả lại cho em Ngô Đức Thắng học sinh lớp 6A3.

6.    Em Ứng Trọng Trình học sinh lớp 7A2. Ngày 18/01 nhặt được 100,000đ tại cửa P403. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

  PHÒNG HÀNH CHÍNH