1.    Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch, ngày 16/4 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tai P210, đã trả lại cho em Phùng Thế Minh học sinh lớp 6A1; ngày 16/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P210 đã trả lại em Lê Khả Nhật Minh học sinh lớp 6A4

2.    Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái giáo viên Ngữ văn THPT, ngày 16/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P308, đã trả lại cho em Ngô Thùy Trang học sinh lớp 6A8

3.    Em Lê Minh Dũng học sinh lớp 9A2, ngày 14/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại hành lang tầng 5 nhà N3, đã trả lại cho em Phí Việt Long học sinh lớp 9A2

4.    Em Nguyễn Phúc Hưng học sinh lớp 6A7, ngày 17/04 nhặt được điện thoại hiệu Blackberry tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.    Em Đỗ Nhật Quang học sinh lớp 6A6, ngày 18/09 nhặt được điện thoại hiệu Masstel tại P215, đã trả lại cho em Bùi Anh Quân, học sinh lớp 6A8

6.    Em Phạm Đăng Thành học sinh lớp 9A7, ngày 19/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokis tại P103, đã trả lại cho em Võ Thái Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A7

7.    Em Nguyễn Đăng Khánh học sinh lớp 7A6, ngày 20/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P412, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

8.    Em Vũ Việt Ái Linh học sinh lớp 8A2, ngày 20/04 nhặt được điện thoại hiệu Iphone (mầu trắng, ốp lưng mầu đen), đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

9.    Em Nguyễn Tuấn Minh + Em Vương Huy Hoàng học sinh lớp 8A1, ngày 20/04 nhặt được 1 ví da tại Cantin của Trường, trong ví có 615,000đ và 2 tờ tiền Quốc gia Thaí Lan, đã trả lại cho em Đặng Bá Long học sinh lớp 12N2

PHÒNG HÀNH CHÍNH