1.    Cô Vũ Thị Bông nhân viên làm sạch. Ngày 21/01 nhặt được điện thoại hiệu MASSGO (Mặt bị vỡ, ốp mầu đồng) tại P100, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

2.    Cô Trần Thị Dần Giám thị. Ngày 22/01 nhặt được 200,000đ tại cửa phòng 211, đã trả lại cho em Nguyễn Thu Trà học sinh lớp 12A1.

3.    Em Nguyễn Duy Khánh học sinh lớp 6A7. Ngày 21/01 nhặt được Loa Blutus mầu xanh + sạc pin tại  P313. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.    Em Dương Việt Anh học sinh lớp 10A2. Ngày 22/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại Sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.    Em Nguyễn Việt Anh học sinh lớp 12N1. Ngày 22/01 nhặt được một số tài sản tại Phòng V01 nhà V gồm: 1 ví vải mầu xanh trong ví có 235,000đ, 1 đồng tiền mệnh giá 2 USD, 1 giấy phép lái xe. Đã trả lại cho em Lê Nam Khánh học sinh lớp 10D3.

6.     Em Trần Khánh Ngân học sinh lớp 6A5. Ngày 22/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại   Sân trường.  Đã trả lại cho em Nguyễn Trung Kiên học sinh lớp 12A2.

7.    Em Lê Quang Minh học sinh lớp 9A2. Ngày 23/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại sân trường. Đã trả lại cho em Đỗ Châu Anh học sinh lớp 11A1.

8.    Em Nguyễn Bảo Trang học sinh lớp 10D1. Ngày 24/01 nhặt được 1 ví da tại nhà V, trong ví có 180,000đ. Đã trả lại cho em Nguyễn Ngọc Anh học sinh lớp 12D3.

9.    Em Đặng Ngọc Khánh học sinh lớp 8A3. Ngày 24/01 nhặt được 1 ví da tại P103, trong ví có 220,000đ. Đã trả lại cho em Đồng Quang Sơn học sinh lớp 10N1.

10.  Em Trương Hải Dương học sinh lớp 7A8. Ngày 25/01 nhặt được 66,000đ tại chân cầu thang 1 tầng 1 nhà N2. Đã trả lại cho em Vũ Phương Mai học sinh lớp 10D5.

11.  Em Hà Anh học sinh lớp 12D3. Ngày 25/01 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại Phòng V02 nhà V. Đã trả lại cho em Nguyễn Quang Huy học sinh lớp 12D5.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH