1.    Cô Lê Thị Thu Hà nhân viên làm sạch, ngày 23/4 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tai P603, đã trả lại cho em Đặng Ngọc Khánh học sinh lớp 7A3; ngày 27/04 nhặt được điện thoại hiệu Iphone6 tại P409 đã trả lại cô giáo Megan Sarah Lee giáo viên dạy Tiếng Anh.

2.    Em Phan Quỳnh Diệp + Trương Thảo Anh học sinh lớp 7A1, ngày 23/04 nhặt được điện thoại hiệu Iphone 5s tại nhà vệ sinh nữ tầng 3 nhà N1, đã trả lại cho em Nguyễn Thùy Linh học sinh lớp 11N1.

3.    Em Trần Bảo Long học sinh lớp 12A3, ngày 23/4 nhặt được 1 ví da mầu nâu tại P210, trong ví có 570,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.    Em Mai Thanh Tùng học sinh lớp 10D1, ngày 23/04 nhặt được đồng hồ đeo tay mầu vàng tại sân trường, đã trả lại cho em Hoàng Tuệ Minh học sinh lớp 10D3.

5.    Em Đỗ Nguyễn Bảo Lâm học sinh lớp 9A3, ngày 23/04 nhặt được 1 đồng hồ đeo tay tại sân trường, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Dương học sinh lớp 10A2.

6.    Em Phí Việt Long học sinh lớp 9A2, ngày 24/04 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P503, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

7.    Em Nguyễn Khánh Linh học sinh lớp 9A5, ngày 26/04 nhặt được 1 ví da tại P100, trong ví có 90,000đ, đã trả lại cho em Ngô Quang Lân học sinh lớp 10D4.

8.    Em Phạm Anh Khoa học sinh lớp 10A2, ngày 26/04 nhặt được máy nghe nhạc + tai nghe mầu trắng, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

9.    Em Vũ Nam Quân học sinh lớp 8A1, ngày 27/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu đen tại P417, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

                                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH