1.        HS Lê Diên Nhật An lớp 7A4, nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2.        HS Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên lớp 7A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3.        Cô Nguyễn Thị Vân, NV tổ lao công nhặt được 01 điện thoại Nokia và 01 điện thoại Viettel đã trả lại cho HS Đỗ Lê Hiếu lớp 8A3

4.        HS Lê Đức Anh lớp 8A1 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Phùng Viết Đạt lớp 11A1

5.        HS Nguyễn Minh Hoàng lớp 7A6 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6.        Cô Ngô Thị Luân, NV tổ lao công nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Vũ Minh Trang lớp 12D4

7.        HS Phạm Ngọc Yến Nhi lớp 12D4 nhặt được ví da trong đó có 190.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Thái An lớp 12D4

8.        HS Nguyễn Hữu Đạt lớp 6A2 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9.        HS Nguyễn Trần Khoa Nam lớp 8A6 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Chu Quỳnh Nga lớp 8A7

10.    HS Phạm Đỗ Minh Quân lớp 12D2 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận

11.     HS Nguyễn Duy Minh lớp 6A1 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12.     HS Đào Xuân Huy lớp 10A1 nhặt được 110.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

13.     HS Phan Tuấn Minh lớp 10N3 nhặt được ví da trong đó có tiền và thẻ căn cước đã trả lại cho HS Trần Nguyễn Nam Thành lớp 11D4

14.     HS Nguyễn Khoa Anh Thư lớp 7A5 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

15.     HS Vũ Hải Ninh lớp 12N1 nhặt được điện thoại Nokia hiện nay chưa có người nhận

16.     HS Nguyễn Thái Bảo lớp 6A1 nhặt được 10.000 đồng đã trả lại cho HS Đinh Thế Vinh lớp 8A3

17.     HS Nguyễn Vũ Gia Linh lớp 10D1 nhặt được ví da màu nâu trong đó có 252.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

 

                                                                               PHÒNG HÀNH CHÍNH