1. HS Nguyễn Thanh Hà lớp 9A2 nhặt được điện thoại Iphone 5S đã trả lại cho HS Nguyễn Nam Khánh lớp 11A2

2. HS Chu Gia Huy lớp 12D4 nhặt được máy nghe nhạc Sony màu đen hiện nay chưa có người nhận

3. HS Lại Thị Yến Khanh lớp 11N3 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Lê Nguyễn Lam Cầm lớp 9A1

4. HS Nguyễn Khác Huy lớp 7A4 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Vũ Quang Huy lớp 7A3

5. Cô Đỗ Thị Sen nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Coolpad đã trả lại cho HS Đỗ Hoàng Khánh Linh lớp 8A3

6. HS Lý Mai Hương lớp 11D3 nhặt được 01 ví vải trong đó có 100.000 đồng đã trả lại cho HS Đỗ Diệp Anh lớp 8A3

7. HS Nguyễn Công Vinh lớp 8A3 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Công Thành lớp 11A2

8. Cô Trần Thị Dần, tổ Giám thị nhặt được điện thoại Xiaomi đã trả lại cho HS Trần Huy Hoàng lớp 10A1

9. HS Nguyễn Hoàng Anh lớp 9A3 nhặt được 1 ví da trong đó có 275.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Bảo Ngân lớp 6A1

10. HS Nguyễn Quý Hiển, lớp 12A2 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận

PHÒNG HÀNH CHÍNH