1. HS Nguyễn Mai Phương, lớp 10D5 nhặt được hộp dụng cụ làm hoa hiện nay chưa có người nhận.

2. HS Vũ Thành Đạt, lớp 7A6 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. Cô Lê Thị Thu Hà, công nhân vệ sinh nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Trần Quỳnh Anh lớp 9A3

4. Cô giáo Lê Thị Thanh Thuỷ, tổ Toán nhặt được điện thoại OPPO đã trả lại cho HS Trần Trọng Hiếu HS lớp 12A Trường THPT Chuyên – ĐHSP HN

5. HS Lê Trần Tùng, lớp 12A1 nhặt được điện thoại VIVO đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Mai, lớp 11A1

6. HS Nguyễn Hữu Phong, lớp 10N1 nhặt được điện thoại Mastel A120 đã trả lại cho HS Nguyễn Minh Anh, lớp 10D2

7. HS Nguyễn Sơn Tùng, lớp 9A2 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Bình Nguyên, lớp 11D2

8. HS Trần Nhật Minh, lớp 6A2 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Phạm Chính Đăng Khôi, lớp 6A2

9. HS Đỗ Vân Chi, lớp 10N2 nhặt được 01 ví vải trong đó có 205.000 đồng đã trả lại cho HS Phạm Anh Khoa lớp 12A2

10. HS Trần Văn Hưng, lớp 6A3 nhặt được điện thoại Iphone 6 đã trả lại cho HS Diêm Thị Thuỳ Dương lớp 11D3

11.  HS lớp 10A1 nhặt được điện thoại Iphone 5S đã trả lại cho HS Vũ Hoàng Ngân lớp 10 chuyên Văn Trường THPT Chuyên – ĐHSP HN

12.  HS Đỗ Quốc Việt, lớp 11A1 nhặt được điện thoại Iphone 5S đã trả lại cho HS Vũ Hải Chi lớp 10A1

PHÒNG HÀNH CHÍNH