1.        HS Vũ Việt Long, lớp 10N1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2.        HS Chu Hiền Phương, lớp 6A2 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3.        HS Lưu Đức Khang, lớp 8A4 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

4.        HS Vũ Minh Trang, lớp 11D4 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

5.        HS Nguyễn Trung Đức, lớp 9A3 nhặt được 20.000 đồng và 01 điện thoại Viettel đã trả lại cho HS Nguyễn Bùi Thanh Vân lớp 9A3

6.        HS Nguyễn Nhật Minh, lớp 8A6 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

7.        Bác Trần Minh Thoan, PHHS nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Vũ Thuỳ Dương lớp 12D3

8.        HS Nguyễn Quang Minh, lớp 6A6 nhặt được 102.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9.        HS Nguyễn Thành Trung, lớp 9A1 nhặt được ví da trong đó có thẻ CCCD và 187.000 đồng đã trả lại cho HS Phan Phương Linh lớp 11D2.

PHÒNG HÀNH CHÍNH