1. Thầy giáo Ngô Việt Hoàn, GV tổ GDTC nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Trần Nhật Anh, lớp 10N2

2. HS Văn Viết Thái Trung, lớp 8A2 nhặt được điện thoại SamSung đã trả lại cho HS Nguyễn Bình Nguyên, lớp 11D2

3. HS Đinh Quang Huy, lớp 10D1 nhặt được điện thoại iPhone đã trả lại cho HS Bùi Quang Hải, lớp 12D2

4. HS Đỗ Hoàng Hà, lớp 11N3 nhặt được iPad đã trả lại cho HS Lê Quang Minh, lớp 9A1

5. HS Phạm Chí Đăng Khôi, lớp 6A2 nhặt được điện thoại iPhone đã trả lại cho HS Nguyễn Nam Anh, lớp 6A2

6. HS Trần Lê Phương, lớp 8A7 nhặt được 1 ví da đã trả lại cho HS Nguyễn Công Thành, lớp 11A2

7. HS Nguyễn Nhật Anh, lớp 6A2 nhặt được điện thoại iPhone đã trả lại cho HS Đoàn Phương Anh, lớp 6A1

8. HS Lâm Tuấn Mạnh, lớp 8A8 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9. HS Trần Duy Anh, lớp 11D1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10. Thầy giáo Nguyễn Đăng Hoàng, GV tổ GDTC nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Bùi Quang Tùng, lớp 10A1

11.  HS Nguyễn Đức Hùng Anh, lớp 6A2 nhặt được điện thoại Nokia hiện nay chưa có người nhận

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH