1.        HS Nguyễn Minh Hằng, lớp 10D3 nhặt được điện thoại đã trả lại cho HS Nguyễn Gia Huy, lớp 10N1

2.        HS Nguyễn Công Thành, lớp 11A2 nhặt được 1 ví vải, hiện nay chưa có người nhận

3.        HS Nguyễn Ngọc Minh Anh, lớp 11D5 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Hà Minh Ngọc, lớp 10D5

4.        HS Đào Thái Nguyên, lớp 11D5 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Bùi Linh Nga, lớp 11N1

5.        HS Phạm Viết Long, lớp 11D4 nhặt được điện thoại Philips đã trả lại cho HS Đặng Ngọc Minh Khuê, lớp 7A5

6.        HS Trịnh Vũ Hiểu Minh, lớp 9A5 nhặt được điện thoại di động đã trả lại cho HS Mai Hà Trang, lớp 11D4

7.        HS Nguyễn Đình Dũng, lớp 11A2 nhặt được 01 ví da trong đó có thẻ căn cước mang tên Nguyễn Vũ Duy Minh, hiện nay chưa có người nhận.

8.        HS Phạm Gia Bảo, lớp 9A6 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS lớp 8A2 (mẹ là Trần Thị Lan nhận giúp)

9.        HS Vũ Quang Huy, lớp 7A3 nhặt được điện thoại Nokia tại sân Hội trường 11/10 hiện nay chưa có người nhận

10.     Cô Lê Thị Thu Hà, nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại Nokia tại phòng 105, hiện nay chưa có người nhận.

11.     HS Phan Phương Linh, lớp 7A5 nhặt được 20.000 đồng ở sân trường hiện nay chưa có người nhận

12.     Thầy Đỗ Bá Hoài Giao, nhân viên Phòng Hành chính nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Minh Phương, lớp 10D5

13.     HS Đỗ Minh Tuấn, lớp 7A3 nhặt được 100.000 đồng tại cửa phòng 412 hiện nay chưa có người nhận

14.     HS Nguyễn Nam Khánh, lớp 8A2 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

15.     HS Dương Tùng Lâm, lớp 10N1 nhặt được 500.000 đồng tại sân trường hiện nay chưa có người nhận

16.     HS Cao Đức Minh, lớp 7A7 nhặt được máy tính Casio  màu trắng hiện nay chưa có người nhận

17.     HS Ngô Duy Sơn và HS Phạm Gia Đức, lớp 9A3 nhặt được 210.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

                                                                          PHÒNG HÀNH CHÍNH