1. Cô Hồ Thị Yên, nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại Phillip đã trả lại cho HS Trần Phương Anh lớp 11D2

2. Cô Lê Thị Thu Hà, nhân viên tổ lao công nhặt được điện thoại Nokia màu xanh hiện nay chưa có người nhận

3. HS Nguyễn Minh Châu lớp 8A2 nhặt được 1 ví vải trong đó có 220.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Mai Nguyên lớp 8A3

4. HS Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi lớp 9A5 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

5. HS Vũ Chúc Linh lớp 10D2 nhặt được đồng hồ điện tử đã trả lại cho HS Phạm Mạnh Trí Đức lớp 7A3

6. HS Đinh Phú Trường An lớp 7A5 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Huy Quang lớp 9A2

7. HS Đỗ Hà My lớp 12D1 nhặt được điện thoại Iphone 7 đã trả lại cho HS Nguyễn Vân Anh lớp 12D2

8. HS Trần Văn Hưng lớp 6A3 nhặt được 209.000 đồng tại sân vận động đã trả lại cho HS Tạ Gia Linh lớp 6A3

9. HS Nguyễn Quang Hưng lớp 7A7 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10.  HS Lại Danh Nghị lớp 6A5 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  HS Nguyễn Nhật Hiếu lớp 6A3 nhặt được 1 túi vải màu vàng trong đó có 103.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12.  HS Nguyễn Phương Linh lớp 9A6 nhặt được máy tính Casio màu xám đã trả lại cho HS Nguyễn Phan Anh Vũ lớp 10N1

13.  HS Phùng Thị Kiều Trang lớp 10D3 nhặt được điện thoại Iphone 6 đã trả lại cho HS Nguyễn Việt Anh lớp 10N2

14.  HS Dương Việt Anh lớp 11A2 nhặt được điện thoại OPPO màu bạc hiện nay chưa có người nhận

15.  Thầy giáo Nguyễn Tiến Luận, GV tổ GDTC nhặt được đồng hồ đeo tay đã trả lại cho HS Phạm Duy Sơn lớp 12N1

PHÒNG HÀNH CHÍNH