1. HS Tống Đức Thái, lớp 11D1 nhặt được 01 ví da trong đó có điện thoại, tiền và 1 số giấy tờ đã trả lại cho HS Nguyễn Lê Trí Hiếu lớp 10A1

2. Thầy giáo Nguyễn Đăng Hoàng, GV tổ GDTC nhặt được 01 đồng hồ mặt trắng, dây da màu xanh hiện nay chưa có người nhận

3. HS Trần Nhật Anh, lớp 11N2 nhặt được 01 ví da trong đó có 340.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Dương, lớp 12N1

4. Anh Ngô Quân, nhân viên căng tin  nhặt được 01 ví da màu đen, trong đó tiền đã trả lại cho HS Nguyễn Bá Thái Anh, lớp 11D5

5. HS Nguyễn Ngọc Quân, lớp 9A4 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6. HS Bùi Thiên Phúc, lớp 10A1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

7. HS Nguyễn Thị Hạnh Đức, lớp 7A5 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

8. HS Phạm Chính Đăng Khôi, lớp 7A2 nhặt được điện thoại NOKIA hiện nay chưa có người nhận

9. HS Lê Đức Minh, lớp 9A4 nhặt được điện tử màu đen hiện nay chưa có người nhận

10.  HS Nguyễn Chí Hải, lớp 6A1 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  HS Lương Duy Trịnh Thái Hưng, lớp 6A1 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

12.  HS Nguyễn Phúc Hải Duy, lớp 10N3 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Bùi Hải Đăng, lớp 11D5

13.  HS Nguyễn Hoàng Gia Hân, lớp 6A1 nhặt được 15.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

14.  HS Nguyễn Thiên Ngọc, lớp 12N2 nhặt được 01 ví da trong đó có 655.000 đồng đã trả lại cho HS Hoàng Lê Cường, lớp 11N1

15.  HS Nguyễn Tuấn Phong, lớp 11D5 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

16.  HS Lê Trường An, lớp 9A8 nhặt được 01 ví da trong đó có 6.488.000 đồng và 1 số vật dụng hiện nay chưa có người nhận.