1. HS Phạm Chinh Đăng Khôi, lớp 6A2 nhặt được 67.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Hữu Trực Minh, lớp 6A2

2. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huệ, GV tổ Tiếng Anh nhặt được ví da màu đen, trong đó có 254.000 đồng và vé gửi xe đã trả lại cho HS Vũ Anh, lớp 10A1

3. HS Hoàng Mỹ Hà, lớp 10D3 nhặt được điện thoại iphone 7 đã trả lại cho HS Nguyễn Tuấn Dũng, HS lớp 10D4

4. HS Vũ Diệu Linh, lớp 8A3 nhặt được 15.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

5. HS Trịnh Thiên Ý, lớp 9A3 nhặt được điện thoại OPPO đã trả lại cho HS Nguyễn Thanh Thảo, HS lớp 10D5

6. HS Nguyễn Thanh Lâm, lớp 6A3 nhặt được ví da trong đó có 15.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

7. Thầy Nguyễn Đăng Hoàng, GV tổ GDTC nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Minh Châu, HS lớp 10A1.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG HÀNH CHÍNH