1. HS Lê Đinh Quang Minh, lớp 6A4 nhặt được ví da trong đó có 110.000 đồng đã trả lại cho HS Ngô Phương Thảo, lớp 6A5.

2. HS Trần Ánh Dương, HS lớp 6A3 nhặt được 72.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. HS Nguyễn Thảo Hương, lớp 10D3 nhặt được điện thoại Nokia màu xanh đã tả lại cho HS Đoàn Phương Anh, lớp 6A1

4. HS Nguyễn Minh Châu, lớp 10D1 nhặt được điện thoại Iphone 5 đã trả lại cho HS Nguyễn Quỳnh Trang, lớp 12D2

5. HS Nguyễn Đức Huy Minh, lớp 10D1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6. HS Vũ Gia Đạt, lớp 10A1 nhặt được điện thoại Philips đã trả lại cho HS Phan Phúc Lâm, lớp 10N2

7. HS Vũ Phương Linh, lớp 11D2 nhặt được 1 túi trong đó có tiền và đồ dùng đã trả lại cho HS Nguyễn Quỳnh Lam, HS lớp 11D4

8. HS Nguyễn Phương Anh, lớp 12D1 nhặt được điện thoại Nokia màu trắng đã trả lại cho HS Phạm Mai Chi, lớp 12D1

9. Thầy Nguyễn Văn Thư, GV tổ GDTC nhặt được điện thoại Iphone 5 đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Hải, HS lớp 10N1

10.  HS Trần Lê Huy, lớp 10D5 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Phạm Chí Vỹ, HS lớp 11A2

11.  HS Đỗ Đức Lượng, lớp 8A7 nhặt được 15.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12.  HS Bùi Đăng Khoa, lớp 12N2 nhặt được ví da trong đó có 93.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

13.  HS Phạm Lê Nhật Minh, lớp 8A1 nhặt được điện thoại Iphone 5 đã trả lại cho HS Hoàng Anh Quân, lớp 11A1

14.  HS Nguyễn Hải Đăng, lớp 6A5 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Anh Tuấn, lớp 6A6.

15.  HS Trần Danh Tuấn Anh, lớp 7A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

16.  HS Giáp Đức Minh, lớp 10A1 nhặt được 12.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

17.  HS Cao Phúc Lâm, lớp 6A1 nhặt được ví da màu đen trong đó có 61.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

  PHÒNG HÀNH CHÍNH