1. Học sinh Hà Quang Hùng Sơn, lớp 10D2 nhặt được điện thoại HTC hiện nay chưa có người nhận

2. Học sinh Nguyễn Thu Phương, lớp 8A2 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

3. Học sinh Nguyễn Thái Bình An, lớp 8A2 nhặt được 100.000 hiện nay chưa có người nhận

4. Cô Lê Thị Thanh Huyền, GV tổ Tiếng Anh nhặt được 200.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

5. Học sinh Đinh Quang Huy, lớp 11D5 nhặt được 01 ví da đã trả lại cho HS Nguyễn Khánh Duy, lớp 8A7

6. Học sinh Phạm Gia Linh, lớp 8A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

7. Học sinh Nguyễn Ngọc Minh Anh, lớp 10D2 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

8. Học sinh Nguyễn Minh Quang, lớp 7A6 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9. Học sinh Đoàn Thảo Anh, lớp 6A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10. Học sinh Đỗ Thành Việt, lớp 6A7 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  Học sinh Nguyễn Thảo Hương, lớp 11D3 nhặt được 500.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12. Học sinh Đào Quang Minh, lớp 12A1 nhặt được 01 ví da trong đó có Thẻ căn cước công dân mang tên Trần Huy Hoàng, sinh ngày 17/8/2004, hiện nay chưa có người nhận

13.  Học sinh Nguyễn Trí Dũng, lớp 8A7 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

14. Cô Đỗ Thị Hương Giang, nhân viên tổ Hành chính nhặt được 01 máy tính bảng có vỏ màu ghi và 500.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

15. Cô Đào Thị Thanh Tú, GV tổ Nghệ thuật nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Vũ Hoàng Ngân, lớp 11N2

PHÒNG HÀNH CHÍNH