1. HS Phạm Huy Phú Kiên lớp 6A6 nhặt được 35.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2. HS Trần Thuỳ Linh lớp 8A8 nhặt được điện thoại Phillip đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Thuỳ Trang lớp 9A1

3. HS Nguyễn Quang Huy lớp 7A3 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Thanh Vân lớp 6A4

4. HS Trần Mai Khuê lớp 6A4 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

5. HS Nguyễn Công Hiếu lớp 7A2 nhặt được điện thoại MASSTEL đã trả lại cho HS Phùng Văn Bình lớp 10N1

6. Bác Trần Đăng Tuấn, tổ Hành chính nhặt được 01 ví vải trong đó có 710.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Nhật Minh lớp 8A6

7. HS Phạm Đình Minh Nghĩa lớp 6A6 nhặt được đồng hồ điện tử hiện nay chưa có người nhận

8. HS Nguyễn Quang Minh lớp 8A6 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Trần Bình Minh lớp 8A7

9. HS Trần Nhật Anh lớp 10N2 nhặt được tai nghe bluetooth có vỏ hộp màu trắng hiện nay chưa có người nhận

10.  HS Trần Nguyên Khánh lớp 11N3 nhặt được 01 ví da trong đó có 103.000 đồng và thẻ căn cước đã trả lại cho HS Hoàng Trường Giang lớp 9A1

11.  HS Nguyễn Trọng Hải Long lớp 6A2 nhặt được 01 bao lì xì trong đó có 267.000 đồng hiện nay chưua có người nhận

12.  Thầy Trương Tiến Dũng, GV tổ Sinh – CN nhặt được 01 ví da trong đó có 775.000 đồng và thẻ căn cước đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Ngọc Lan lớp 10N1

13.  HS Đặng Vũ Hoàng Minh lớp 8A6 nhặt được điện thoại SamSung màu đồng hiện nay chưa có người nhận

14.  HS Ngô Đăng Đức lớp 8A7 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Trần Lê Phương lớp 8A7

15.  HS Nguyễn Bảo An lớp 6A5 nhặt đưuọc điện thoại OPPO màu trắng hiện nay chưa có người nhận

                                                                        

PHÒNG HÀNH CHÍNH