1. HS Phan Huy Quang, lớp 6A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2. HS Lê Đinh Nhật Minh, lớp 7A5 nhặt được 30.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. Cô Lê Thị Chí, nhân viên tổ Lao công nhặt dược điện thoại Nokia E72 màu xám hiện nay chưa có người nhận.

4. HS Bùi Nhật Tường, lớp 12N1 nhặt được đồng hồ điện tử đã trả lại cho HS Phan Minh Quang, lớp 12N1.

5. HS Phạm Hồng Phúc, lớp 12N3 nhặt được ví da trong đó có 65.000 đồng và thẻ HS đã trả lại cho HS Hoàng Hải An, lớp 11N2

6. HS Nguyễn Thanh Nga, lớp 11N2 nhặt được tai nghe đã trả lại cho HS Phan Minh Quang, lớp 12N1

7. HS Trần Hồng An, lớp 8A6 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

8. HS Bùi Hà Linh, lớp 6A6 nhặt được điện thoại Samsung màu đen hiện nay chưa có người nhận

9. HS Nguyễn Lê Quốc Anh, lớp 6A6 nhặt được 12.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10.  Thầy Lê Văn Hào, tổ Nghệ thuật nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  HS Phạm Duy Hiếu, lớp 7A6 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận

 PHÒNG HÀNH CHÍNH