1. Học sinh Đặng Thành Tài, lớp 10D3 nhặt được điện thoại Vsmart màu đen đã trả lại cho HS Đào Xuân Huy, lớp 10A1

2. Học sinh Tống Đức Thái, lớp 11D1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. Học sinh Chu Bá Anh, lớp 10D1 nhặt được 200.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

4. Học sinh Phạm Quang Minh, lớp 8A2 nhặt được 01 túi vải màu xanh, trong đó có 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

5. Thầy giáo Nguyễn Văn Thư, GV tổ GDTC nhặt được 01 ví da trong đó có tiền và thẻ căn cước CD đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Trang, lớp 10D1

6. Học sinh Đào Ngọc Diệp, lớp 10D1 nhặt được 52.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

7. Học sinh Nguyễn Mai Linh, lớp 11N2 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Lâm, lớp 11A1

8. Học sinh Nguyễn Tường Bách, lớp 6A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9. Học sinh Phạm Hà My, lớp 6A4 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Hoàng Ngân lớp 11D3.

10. Thầy Nguyễn Văn Tráng, GV tổ Toán nhặt được điện thoại PHILIPS đã trả lại cho HS Phạm Tùng Chi, lớp 9A7

11. Học sinh Vũ Hải Ninh, lớp 12N1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12. Học sinh Ứng Trọng Trình, lớp 9A2 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

13. Học sinh Nguyễn Minh Ngọc, lớp 6A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

14. Học sinh Nguyễn Thị Diệu Lam, lớp 11A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

15. Học sinh Nguyễn Hoàng Lân, lớp 6A2 nhặt được điện thoại NOKIA đã trả lại cho HS Nguyễn Lê Đức Bình, lớp 7A2

16. Học sinh Nguyễn Mạnh Hưng, lớp 7A6 nhặt được điện thoại VSMART đã trả lại cho HS Đào Xuân Huy, lớp 10A1

17. Học sinh Nguyễn An Phúc, lớp 7A6 nhặt được 50.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Diên Nhật An, lớp 7A4

18. Học sinh Nguyễn Tuấn Dũng, lớp 6A4 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

19.  Học sinh Vũ Hoàng Ân, lớp 10N2 nhặt được iPhone đã trả lại cho HS Lê Nguyễn Phương Anh, lớp 11D3

PHÒNG HÀNH CHÍNH