1. Cô Nguyễn Thị Bông, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Kim Chi, lớp 11D4

2. Học sinh Nguyễn Quốc Đạt, lớp 6A2 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. Học sinh Lê Phương Nam, lớp 10D2 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Hà Huy Nhật Minh, lớp 8A1

4. Thầy Tạ Đức Hiếu, GV tổ Địa lí nhặt được 306.000 đồng đã trả lại cho HS Phạm Hồng Minh lớp 7A5

5. Học sinh Mai Gia Bảo, lớp 6A5 nhặt được 500.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6. Học sinh Hoàng Phương Chi, lớp 10D4 nhặt được ví da trong đó có 1.012.000 đồng và thẻ căn cước công dân đã trả lại cho HS Đỗ Minh Trang, lớp 11N1

7. Cô Nguyễn Thị Vân, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Nguyễn Tuấn Kiệt, lớp 12N1

8. Học sinh Âu Duy Hoàng, lớp 12N1 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho em Nguyễn Mai Hương, cựu HS 12D1

PHÒNG HÀNH CHÍNH