1.        Em Hà Vũ Phương học sinh lớp 7A2. Ngày 16/03 nhặt được điện thoại hiệu XIAOMI tại sân trường. Đã trả lại cho em Nguyễn Nguyên Khôi học sinh lớp 7A3.

2.        Em Đỗ Hồng Minh học sinh lớp 6A3. Ngày 18/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 6S tại phòng vệ sinh nữ tầng 4 nhà N1. Đã trả lại cho em Lê Phương Anh học sinh lớp 11D1.

3.        Em Nguyễn Phương Giang sinh viên Khoa Tâm lý giáo dục đang thực tập tại trường. Ngày 19/03 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại chân cầu thang 5 nhà N3. Đã trả lại cho em Nguyễn Việt Cường học sinh lớp 12N1.

4.        Em Nguyễn Văn Nghĩa học sinh lớp 9A5. Ngày 21/03 nhặt được máy tính hiệu XPERIA SONY  tại P304. Đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

5.        Em Nguyễn Ngọc Minh học sinh lớp 7A2. Ngày 22/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại cầu thang 4 nhà N1. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

6.        Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch. Ngày 26/3 nhặt được Máy nghe nhạc hiệu iPod tại sân trường. Đã trả lại cho em Lê Chi Mai học sinh lớp 8A3.

7.        Em Nguyễn Nhật Linh học sinh lớp 9A1. Ngày 25/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6+, tại nhà vệ sinh tầng 2 nhà N3. Đã trả lại cô giáo Lê Thị Mai Oanh Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

8.        Em Vũ Duy Bách học sinh lớp 9A1. Ngày 30/03 nhặt được ví da mầu hồng tại hành lang Cantin trong ví có 1,050,000đ. Đã trả lại cho em Nguyễn Minh Hằng học sinh lớp 9A6.

 

                                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH