1.    Em Ngô Gia Hiển học sinh lớp 10A2. Ngày 23/02 nhặt được điện thoại hiệu Microsoft  ti chiếu nghỉ cầu thang 1 nhà N2. Đã tr li cho em Phạm Phúc Khoa hc sinh lp 12A2.

2.    Em Đào Thu Trang học sinh lớp 11A1. Ngày 25/02 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P105, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Yến học sinh lớp 11N2.

3.    Em Lương Đăng Quang học sinh lớp 10D2. Ngày 28/02 nhặt được điện thoại hiệu Philip tại Phòng V01 nhà V. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

4.    Em Phạm Thị Phương Mai học sinh lớp 11D4. Ngày 28/02 nhặt được đồng hồ đeo tay hiệu SUPEREME dây vải, tại tầng 3 nhà N3. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.    Em Nguyễn Anh Thư học sinh lớp 10D2. Ngày 28/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P406, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Thi học sinh lớp 10D3.

6.    Em Dương Tiến Đạt học sinh lớp 11N1. Ngày 01/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P405, đã trả lại cho em Lê Phương Anh học sinh lớp 11D1.

7.    Em Vũ Khải học sinh lớp 7A8. Ngày 01/03 nhặt được 131,000đ tại cổng phía nam. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

8.    Thầy giáo Vũ Tiến Lợi giáo viên Tổ GDTC. Ngày 08/03 nhặt được Đồng hồ đeo tay hiệu SKMEI 1353 dây nhựa, tại Sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

9.    Em Nguyễn Lương Bang học sinh lớp 12A2. Ngày 05/03 nhặt được 50,000đ tại P210. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

10.    Em Lê Quang Minh học sinh lớp 9A2. Ngày 06/3 nhặt được 200,000đ tại P103. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

11.    Em Đặng Quang Bách học sinh lớp 8A3. Ngày 08/3 nhặt được 123,000đ tại sân trường. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

PHÒNG HÀNH CHÍNH