1.    Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch. Ngày 13/3 nhặt được 86,000đ tại sân trường. Đã trả lại cho em Trần Thành An học sinh lớp 10N3.

2.    Em Nguyễn Minh Đức học sinh lớp 7A4. Ngày 11/3 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P100. Đã trả lại cho em Nguyễn Việt Phương Linh học sinh lớp 8A2.

3.    Em Trương Xuân Tùng học sinh lớp 12A1. Ngày 12/03 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P407. Đã trả lại cho em Vũ Hoàng Minh học sinh lớp 8A4.

4.    Em Phan Hà Lê học sinh lớp 10D4. Ngày 12/03 nhặt được ví da tại P211, trong ví có 1,500,00đ. Đã trả lại cho em Trần Lê Đức An học sinh lớp 12D4.

5.    Em Nguyễn Anh Thư học sinh lớp 7A4. Ngày 13/03 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1 nhà N3. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

6.    Em Vũ Khánh Vy học sinh lớp 8A1. Ngày 14/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P103. Đã trả lại cho em Lê Minh Huyền học sinh lớp 10N1.

7.    Em Nguyễn Mai Linh học sinh lớp 9A6. Ngày 14/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung và 1 loa con hiệu ilopy tại sảnh Hội trường 11/10 Trường ĐHSP Hà Nội. Đã trả lại cho em Nguyễn Kim Chi học sinh lớp 10N1.

8.    Em Trần Hoàng Linh Đan học sinh lớp 7A7. Ngày 14/03 nhặt được 40,000đ tại P407. Đã chuyển về Phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

9.    Em Nghiêm Trí Dũng học sinh lớp 10D3. Ngày 14/03 nhặt được điện thoại hiệu HTC tại P406. Đã trả lại cho em Bùi Phương Anh học sinh lớp 11D4.

10.    Em Nguyễn Phương Linh học sinh lớp 8A6. Ngày 14/03 nhặt được ví da tại gốc cây Lộc vừng trong sân trường, trong ví có 406,000đ. Đã trả lại cho em Nguyễn Lê Minh học sinh lớp 10D5.

11.    Một số học sinh của nhiều lớp (xin được giấu tên). Ngày 15/03 vào khoảng 11h5’ khi đi qua cửa P102 có nhặt được 1 ví da mầu vàng nhạt, trong ví có 176,000đ và hai tờ 1 USD. Đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH