1.      Thày giáo Vũ Tiến Lợi giáo viên tổ GDTC. Ngày 26/01 nhặt được điện thoại hiệu Samsung Galaxy tại sân vận đông Trường ĐHSP Hà Nội. Đã trả lại cho em Đặng Duy Hiếu học sinh lớp 12A2.

2.       Bác (xin giấu tên) Phòng Hành chính. Ngày 12/01 nhặt được 100,000đ vào đầu tiết 1 buổi chiều ngày 12/2 trước P105. Đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận.

3.       Em Trương Duy Anh học sinh lớp 6A1. Ngày 28/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh nhà N3. Đã trả lại cho em Trần Nguyễn Diệu Thanh học sinh lớp 6A4.

4.        Em Phạm Vũ Minh Anh học sinh lớp 12D4. Ngày 29/01 nhặt được 100,000đ tại cầu thang 2 nhà N1. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.        Em Vũ Minh Trang học sinh lớp 10D4. Ngày 29/01 nhặt được ví da tại P211, trong ví có 311,000đ. Đã trả lại cho em Trần Lê Đức An học sinh lớp 12D4.

6.        Em Nguyễn Ngọc Quân học sinh lớp 7A4. Ngày 11/02 nhặt được điện thoại hiệu Philip tại sân trường. Đã trả lại cho em Đỗ Anh Huy học sinh lớp 7A3.

7.        Em Võ Đức Minh học sinh lớp 10N3. Ngày 12/02 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại cổng trường. Đã trả lại cho em Trần Khánh Linh học sinh lớp 6A1.

8.        Em Trần Phan Nguyên học sinh lớp 10D3. Ngày 13/02 nhặt được ví mầu hồng tại P408, trong ví có 1,318,000đ. Đã trả lại cho em Đặng Châu Ạnh học sinh lớp 10A1.

9.        Em Đào Ngọc Minh học sinh lớp 10N3. Ngày 13/02 nhặt được ví da mầu đen tại P218, trong ví có 165,000đ. Đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận.

10.     Em Trương Tuấn Nghĩa học sinh lớp 10A1. Ngày 14/02 nhặt được điện thoại hiệu Honor PLAY tại P201. Đã trả lại cho em Nguyễn Việt Khánh học sinh lớp 10N1 

11.    Thày giáo Vũ Tiến Lợi giáo viên GDTC. Ngày 16/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 tại Sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Võ Quỳnh Phương học sinh lớp 11D2.

12.    Cô giáo Nguyễn Thị Tâm giáo viên Tiếng Anh. Ngày 20/02 nhặt được ví da tại nhà vệ sinh giáo viên tầng 1 nhà N1, trong ví có 567,000đ. đã trả lại cho em Nguyễn Mai Chi học sinh lớp 10D1.

13.    Cô giáo Nguyễn Kim Liên giám thị. Ngày 22/02 nhặt được 2 chiếc điện thoại cảm ứng Samsung tại phòng V03 và V04 nhà V. Đã trả lại cho em Phạm Chí Vỹ học sinh lớp 10A2 và em Bùi Tiến Minh học sinh lớp 10A1.

14.    Em Nguyễn Hồng Ngọc Ly học sinh lớp 10D4. Ngày 15/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại nhà vệ sinh N1 tầng 2. Đã trả lại cho em Trần Hoài Thu học sinh lớp 10N1

15.    Em Nguyễn Tiến Trường Sơn học sinh lớp 10N3. Ngày 15/02 nhặt được ví da tại trường, trong ví có 1,960,000đ, 1 thẻ căn cước công dân. Đã trả lại cho em Đỗ Lê Minh học sinh lớp 12N3.

16.    Em Nguyễn Hồng Giang học sinh lớp 11N2. Ngày 16/02 nhặt được điện thoại (loại cảm ứng – không biết tên) tại P318. Đã trả lại cho cô giáo Vũ Anh giáo viên Bộ môn GDCD.

17.    Em Nguyễn Ngọc Nam Bình học sinh lớp 7A4. Ngày 16/02 nhặt được đồng hồ điện tử đeo tay tại Thư viện của Trường. Đã trả lại cho em Đào Công Vinh học sinh lớp 7A5.

18.    Em Trần Văn Toàn học sinh lớp 10A2. Ngày 18/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P202. Đã trả lại cho em Đỗ Việt Bắc học sinh lớp 12A2.

19.    Em Bùi Thị Hải Anh học sinh lớp 11A1. Ngày 28/02 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P219. Đã trả lại cho em Lương Thu Hiền học sinh lớp 11A1.

20.    Em Phạm Hà Huyền Trang sinh viên khoa Tâm lí Trường ĐHSP Hà Nội đang THSP tại trường. Ngày 19/01 nhặt được 500,000đ tại sàn tầng 2 cầu thang 3 nhà N1. Đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

21.    Em Trần Tuấn Minh học sinh lớp 10N2. Ngày 19/02 nhặt được điện thoại hiệu Philip tại phòng V03 nhà V. Đã trả lại cho em Nguyễn Công Thành học sinh lớp 10A2.

22.    Em Dương Tiến Thành học sinh lớp 10D3. Ngày 19/02 nhặt được cây đàn ghiuta tại phòng V03 nhà V, đã trả lại cho em Trương Đắc Minh học sinh lớp 10N3.

23.    Em Trần Minh Đức học sinh lớp 6A4. Ngày 21/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P410. Đã trả lại cho em Bùi Ngọc Diệp, học sinh lớp 6A4.

24.    Em Nguyễn Hồng Hà học sinh lớp 10N1. Ngày 21/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P215. Đã trả lại cho em Cao Thành Long học sinh lớp 12N1.

25.    Em Ngô Duy Sơn và em Nguyễn Minh Phúc học sinh lớp 8A3 + 7A7. Ngày 21/02 nhặt được 420,000đ tại ghế sân trường. Đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

26.    Em Phạm Đăng Thanh học sinh lớp 10D4. Ngày 22/02 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P217. Đã trả lại cho em Nguyễn Thùy Linh học sinh lớp 12N1.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH