1.    Cô giáo Trần Thị Dần Giám thị, ngày 05/05 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P305, đã trả lại cho cô giáo Phan Thành Vinh giáo viên Bộ môn Ngữ văn THCS

2.    Em Lê Anh Trung học sinh lớp 9A5, ngày 03/05 nhặt được cặp da mầu đen tại P100, trong cặp có 1 laptop,  đã trả lại cho em Phạm Thị Phương Mai học sinh lớp 10D4

3.    Em Đinh Thảo My học sinh lớp 10D2, ngày 04/05 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại sân vận động trường ĐHSP, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Đăng Khoa học sinh lớp 10N2

 

                                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH