- Bác Nguyễn Tiến Lợi Bảo vệ, ngày 02/08 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P202, đã trả lại cho em Nguyễn Hương Thảo học sinh lớp 12A2

- Cô Nguyn Bích Vân nhân viên làm sch, ngày 06/08 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P218 đã trả lại cho em Nguyễn Thị Thu Thủy học sinh lớp 10N3. Ngày 06/08 nhặt được điện thoại hiệu Mobell tại P206 đã trả lại cho em Phạm Kim Minh học sinh lớp 10D3

- Em Nguyn Bình Chi hc sinh lp 9A3, ngày 07/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia (mầu đen) tại sân vận động ĐHSP đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

- Em Bùi Nht Tường hc sinh lp 11N1, ngày 07/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia (mầu đen) tại P317, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 PHÒNG HÀNH CHÍNH