1.    Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 11D1. Ngày 21/08 nhặt được điện thoại hiệu Masstel (mầu vàng) tại P302, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

2.    Em Phạm Phúc Khoa học sinh lớp 12A2, ngày 22/08 nhặt được ví da tại chân cầu thang 1, trong ví có 48,000đ, đã trả lại cho em Phạm Khánh Linh học sinh lớp 9A4

3.    Em Phạm Diệu Linh học sinh lớp 9A2 (năm học 2017 – 2018), nhặt được ví da mầu đen tại sảnh Hội trường 11/10 ĐHSP Hà Nội, trong ví có 105,000đ, đã trả lại cho em Ngô Bá Phòng học sinh lớp 10D5

4.    Em Trương Việt Hoàng học sinh lớp 7A6, ngày 24/08 nhặt được 50,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

5.    Em Trần Lê Vân học sinh lớp 11N2, ngày 24/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia (mầu xanh) tại P100, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

6.    Một nhân viên sửa chữa điều hòa tại Trường (xin dấu tên),  ngày 24/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu đen tại P309, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

7.    Em Phạm Hải Nam học sinh lớp 7A7, ngày 25/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu đen tại P309, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

PHÒNG HÀNH CHÍNH