1.   Học sinh Vũ Huy Hoàng, lớp 8A5 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Triệu Việt Long, lớp 6A5

2.   Học sinh Nguyễn Thanh Sơn, lớp 7A2 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3.   Học sinh Nguyễn Gia Huy, lớp 10N1 nhặt được ví da trong đó có thẻ gửi xe và 500.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Thế Phong, lớp 10N2

4.   Học sinh Nguyễn Hà Anh, lớp 9A6 nhặt được 01 ví da trong đó có tiền, giấy chứng nhận đăng kí xe máy đã trả lại cho HS Trần Quỳnh Nga, lớp 10D1

5.   Học sinh Ngô Thị Châu Sa, lớp 10D1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6.   Học sinh Bùi Đức Mạnh, lớp 8A3 nhặt được điện thoại Iphone 7 đã trả lại cho HS Trịnh Minh Đức, lớp 8A4

7.   Học sinh Đinh Thế Vinh, lớp 8A3 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

8.   Học sinh Cao Văn Tùng Dương, lớp 9A8 nhặt được điện thoại VSmart hiện nay chưa có người nhận

9.   Học sinh Đào Đình Hà Châu, lớp 10D1 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Khánh Linh, lớp 10D1

10.  Nhân viên căng tin nhặt được ví da màu nâu đã trả lại cho HS Trần Minh Đức, lớp 7A5

11.  Học sinh Trần Xuân Bách, lớp 11A1 nhặt được đồng hồ nữ đã trả lại cho HS Đỗ Bảo Chi, lớp 8A1

12.  Thầy Nguyễn Đăng Hoàng, tổ GDTC nhặt được 01 túi vải trong đó có: 01 máy tính casino, 01 điện thoại di động IP67, 01 đôi dép quai hậu màu đen hiện nay chưa có người nhận

13.  Thầy Nguyễn Đăng Hoàng, tổ GDTC nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Minh Châu, lớp 11A1

14.  Học sinh Nguyễn Trọng Sơn, lớp 8A7 nhặt được 01 ví da trong đó có 1.382.000 đồng đã trả lại cho HS Lại Minh Khuê, lớp 11D2

15.  Học sinh Đỗ Hải Trung, lớp 10N2 nhặt được đồng hồ điện tử hiện nay chưa có người nhận

16.  Học sinh Lê Quang Hạ, lớp 8A2 nhặt được 01 chiếc nhẫn bạc hiện nay chưa có người nhận

17.  Học sinh Nguyễn Ngọc Nam, lớp 12D1 nhặt được 01 ví da đã trả lại cho HS Nguyễn Vũ Minh, lớp 6A5

18.  Học sinh Nguyễn Hữu Nguyên, lớp 11D5 nhặt được 01 ví da đã trả lại cho HS Đỗ Nguyễn Hoàng Duy, lớp 11D5

19.  Học sinh Lê Trường An, lớp 9A8 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

20.  Học sinh Trần Minh Anh, lớp 7A2 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

21.  Học sinh Trần Thanh Lâm, lớp 12A2 nhặt được điện thoại di động và 100.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Bình Minh, lớp 11D1

22.  Học sinh Trần Khánh Linh, lớp 11D5 nhặt được 01 ví da màu hồng trong đó có 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

23.  Học sinh Trần Đăng Việt Anh, lớp 7A6 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

24.  Học sinh Nguyễn Đức Nhật Anh, lớp 11N2 nhặt được điện thoại Iphone 8 đã trả lại cho HS Trần Duy Anh, lớp 12D1.

PHÒNG HÀNH CHÍNH