1.      Học sinh Vũ Anh Đức, lớp 8A7 nhặt được 01 ví da trong đó có 59.000 đồng, đã trả lại cho HS Nguyễn Quốc Minh Khoa lớp 6A3

2.      Cô Lê Thị Thu, Khoa Tiếng Anh trường ĐHSP HN nhặt được điện thoại FPT đã trả lại cho HS Dương Hải Minh, lớp 8A4

3.      Học sinh Nguyễn Tuấn Hưng, lớp 8A2 nhặt được điện thoại iPhone đã trả lại cho HS Đặng Thu Phương, lớp 11D2

4.      Học sinh Lê Tuấn Kỳ, lớp 12N1 nhặt được 1 ví da trong đó có 55.000 đồng và thẻ căn cước CD mang tên Đặng Thùy Trang, sinh ngày 15/08/2005 hiện nay chưa có người nhận

5.      Học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Bảo, lớp 6A3 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

PHÒNG HÀNH CHÍNH