1. HS Nguyễn Lê Trúc Anh, lớp 12D1 nhặt được 01 ví da trong đó có 200.000đ đã trả lại cho HS Trịnh Văn Quyền, lớp 12A1

2. HS Nguyễn Thu Hà, lớp 11D4 nhặt được điện thoại Iphone 6 đã trả lại cho HS Phạm Thị Khánh An, lớp 12D4

3. HS Lê Đức Anh, lớp 7A1 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Bùi Đức Mạnh, lớp 8A5

4. HS Phạm Trung Hiếu, lớp 12N2 nhặt được 01 ví trong đó có 100.000 đ và CMND đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Linh Chi, lớp 12D3

5. HS Vi An Nhi, lớp 6A6 nhặt được 18.000 đồng ở sân trường hiện nay chưa có người nhận.

 PHÒNG HÀNH CHÍNH