1. HS Lê Gia Linh, lớp 9A6 nhặt được điện thoại Iphone màu đen đã trả lại cho HS Nguyễn Lê Thu Trang, lớp 9A6

2. HS Đỗ Quốc Việt, lớp 9A4 nhặt dược 01 ví trong đó có 340.000 đồng đã trả lại cho HS Đoàn Thu Uyên, lớp 12A2

3. HS Phạm Vũ Hoàng Long, lớp 9A6 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

4. Cô giáo Chu Thị Thuỷ, tổ GDTC nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Đinh Hải Yến, lớp 11D3

5. HS Trần Châu Anh, lớp 12D3 nhặt được 01 ví trong đó có 247.000đ đã trả lại cho HS Lại Minh Khuê, lớp 10D2

6. HS Trần Phan Nguyên, lớp 11D3 nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Đỗ Nguyễn Hoàng Duy, lớp 10D5

7. HS Trần Mai Chi, lớp 9A2 nhặt được điện thoại Philips đã trả lại cho HS Phạm Tùng Chi, lớp 8A7

8. Cô Lê Thị Thu Hà, tổ Lao công nhặt được điện thoại Iphone 6 đã trả lại cho HS Lê Đức Anh, lớp 12N3

9. HS Vũ Minh Hoàng, lớp 7A5 nhặt được 25.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10.  HS Võ Việt Thịnh, lớp 8A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  HS Ngọc Mai Chi, lớp 6A1 nhặt được 50.000đ đã trả lại cho HS Nguyễn Minh Phúc, lớp 8A7

12. HS Phan Quỳnh Diệp, lớp 9A1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

 PHÒNG HÀNH CHÍNH