1. Cô giáo Võ Thị Hải, GV tổ Sinh nhặt được 01 điện thoại Viettel và 01 điện thoại Samsung hiện nay chưa có người nhận

2. HS Nguyễn Quang Hưng, lớp 7A1 nhặt dược điện thoại Masetel đã trả lại cho HS Nhữ Đình Bảo nguyên lớp 7A2

3. HS Ngô Gia Hiển, lớp 11A2 nhặt được 500.000 đồng tại cửa căng tin hiện nay chưa có người nhận

4. HS Trần Huy Hoàng, lớp 10A1 nhặt được 01 ví vải màu trắng tại sân vận động đã trả lại cho HS Vũ Khải Chi lớp 10D2

5. HS Hoàng Vũ Hà Linh, lớp 7A3 nhặt được điện thoại Nokia màu đen đã trả lại cho HS Hoàng Nhật Minh, lớp 6A6

6. HS Nguyễn Lê Minh, lớp 11D5 nhặt được 50.000 đồng trước cổng trường hiện nay chưa có người nhận

7. HS Nguyễn Ngọc Minh, lớp 8A2 nhặt được ví nam màu đen trong đó có 312.000 đồng đã trả lại cho HS Trần Nguyên Hưng, lớp 11N2

8. Cô Nguyễn Bích Vân, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Iphone màu trắng đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Đoan Trang, lớp 8A1

9. HS Vũ Thảo Trang, lớp 10D1 nhặt được đồng hồ điện tử Lasika hiện nay chưa có người nhận.

10.  HS Trần Minh Ngọc, lớp 6A1 nhặt được 1 ví da trong đó có 416.000 đồng đã trả lại cho HS Nguyễn Ngọc Bảo Trân, lớp 7A4

11.  HS Lê Hương Linh, lớp 6A6 nhặt được ví da màu tại cổng chùa Thánh Chúa, trong đó có 15.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

12.  HS Thế Ngọc Khánh Chi, lớp 6A3 nhặt được điện thoại Viettel màu đen đã trả lại cho HS Đào Hải Anh Việt, lớp 6A3

13.  HS Phạm Thuỳ Linh, lớp 11D1 nhặt được điện thoại Samsung màu xám đã trả lại cho HS Tăng Thị Phương Linh. Lớp 12D3.

14.  HS Lê Gia Linh, lớp 9A6 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận.

15.  HS Nguyễn Tân Giáp, lớp 7A2 nhặt được ví da màu trắng trong đó có 31.000 đồng hiện nay chưa có người nhận.

16.  HS Nguyễn Hoàng Lâm, lớp 10A1 nhặt được ví da màu đen trong đó có 12.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

17.  HS Nguyễn Phương Ngân, lớp 6A6 nhặt được điện thoại Nokia màu trắng đã trả cho HS Nguyễn Khánh Linh, lớp 7A3

18.  HS Bùi Minh Anh, lớp 10D2 nhặt được điện thoại Samsung màu trắng hiện nay chưa có người nhận.

 PHÒNG HÀNH CHÍNH