1. HS Nguyễn Tường Thiên Ngânnhặt được điện thoại Masstel hiện nay chưa có người nhận

2. HS Vũ Mạnh Quyền – Lớp 9A6 nhặt được 1 ví đã trả cho HS Phạm Quỳnh Anh – lớp 11D4

3. HS Nguyễn Khánh Vân – Lớp 10N2 nhặt được 1 đồng hồ điện tử tại P316 hiện nay chưa có người nhận

4. Thày giáo Nguyễn Đăng Hoàng – Tổ TD nhặt được 1 điện thoại Masstel hiện nay chưa có người nhận

5. HS Nguyễn Vũ Duy Minh – Lớp 10D5 nhặt được điện thoại Nokia màu đen trước phòng 107 đã trả lại cho HS Đỗ Thế Hiển – Lớp 7A3

6. Cô Nguyễn Bích Vân – nhân viên Lao công nhặt được máy tính bảng đã trả lại cho HS Nguyễn Xuân Ngân – Lớp 9A2

7. HS Chu Anh Khánh và HS Tô Ngọc Huyền – Lớp 10D1 nhặt được 1 ví da đã trả lại cho HS Nguyễn Đức Anh – lớp 12D4

8. HS Nguyễn Lâm Chi và Hoàng Diệu Linh – Lớp 7A7 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận

 PHÒNG HÀNH CHÍNH